introductie
post orgasmic illness syndrome
behandeling
een afspraak
over waldinger
andere problemen
laatste nieuws
post orgasmic illness syndrome

Andere problemen

Helaas wordt maar al te vaak beweerd dat allerlei zaadlozingsstoornissen een psychische oorzaak hebben en dus met psychotherapie behandeld moeten worden. Vaak heeft psychotherapie echter geen enkel effect.

De onderstaande zaadlozings- en orgasme problemen hebben vaak een lichamelijke dan wel neurobiologische oorzaak en kunnen daardoor met medicatie goed worden behandeld.

Prof. Dr. Waldinger doet onderzoek naar de oorzaak en mogelijke behandeling van deze zaadlozingsstoornissen. Ook voor deze zaadlozinsstoornissen kunt u contact opnemen met Prof. Waldinger.

>> Vroegtijdige zaadlozing

>> Vertraagde zaadlozing en afwezige zaadlozing

>> Zaadlozing zonder orgasme-gevoel

>> Retrograde zaadlozing

>> Restless Genital Syndrome (ReGS) [Ook aanwezig bij Vrouwen]